logo

blog

Inspiratie!

07/04/2018

Het is 6 april, de lentezon schijnt en mijn te lange wintergevoel verdwijnt als sneeuw voor de zon…

Depressief
Tot nu toe is 2018 een jaar waarin de zon te weinig heeft geschenen, de winter in Nederland het tot begin maart behoorlijk liet afweten en waarin griep, verkoudheid en koorts leidend was. Begin maart hadden we een winterweek en stond heel Nederland op de schaats; geweldig! Na deze week wilden we wel voorjaar! En dat blijft/bleef tot nu toe een beetje uit, tenminste, dat vind ik…

Ruimte voor depressiekansen en neerslachtigheid zou je zeggen… Gelukkig waren de Olympische en Paralympische Spelen net op tijd om ons te behoeden voor een landelijke depressie! Wat deden ‘onze’ Nederlandse sporters het goed! De ene medaille na de andere werd binnen gesleept en dat is goed voor het ‘wij’ gevoel en onze moraal! Vrolijk worden we er weer van en het geeft ons ‘positief’ voer om over te praten met elkaar. En dat positieve, daar zouden we ook binnen het werk meer aandacht aan kunnen besteden.

Onderwijsmalaise
Veel van mijn opdrachten liggen in het onderwijs. Het onderwijs, een onderwerp dat momenteel vooral negatief in het nieuws is. De werkdruk is hoog, de lonen te laag en de invoering van passend onderwijs lijkt ook moeizaam te verlopen. Daarnaast blijkt uit recentelijk onderzoek dat een derde van jonge docenten/leraren, vroegtijdig stopt met werken in het onderwijs vanwege gebrek aan carrière perspectief, uitdaging en een te laag salaris. Stakingen zijn er alweer geweest en de steun ervoor neemt hiervoor af; hoe gaan we hier een positieve draai aan geven?

Systeem op de schop?
We denken oud in een nieuwe wereld. Dat maakt dat het schuurt binnen het onderwijssysteem. We kunnen oude afspraken/gewoonten (zo deden het nu eenmaal) niet meer afzetten tegen de nieuwe wereld. De wereld is veranderd en dit heeft ook zijn invloed op de manier van onderwijs verzorgen. Onze primaire taak blijft hetzelfde, alleen de weg ernaartoe is anders. We leven in een wereld waarbij informatie met 1 druk op de knop binnen is. Hoe met deze informatie om te gaan, wat leren we ervan en hoe hier weer verdere ontwikkeling mee stimuleren; daar ligt een schone taak en de uitdaging voor het onderwijs. Het hoe en wat, dat moet bij de professionals worden neergelegd! Randvoorwaarde is dat deze professionals zelf ook in de goede stand staan (op ‘aan’) en op er is een andere tijd aangebroken waarbij de rol van de onderwijsprofessional beduidend anders is dan 10 tot 20 jaar geleden….

Focus op goede dingen!
Waar heb je wel invloed op? Waar heb je geen invloed op? Wat is onze primaire opdracht binnen het onderwijs? Naar mijn mening is dat zo goed mogelijk onderwijs verzorgen voor elk kind! Dit met de mogelijkheden die jou/ons gegeven zijn! Wees hierin heel expliciet! Wat kan wel en wat kan niet? Waar ligt de grens van zo goed mogelijk onderwijs verzorgen? Hier heb je het over met je team en hierin stel je als team ook met elkaar de grens van wat op dat moment haalbaar is. Hier houd je de goede professionals binnen het onderwijs en haal je goede professionals van buiten binnen vanwege de uitdaging want uitdaging is het mooiste carrière perspectief!

Stan Put
leiderschap met lef!

put2gether

Archief

20/09/2021

Gebruik de NPO-gelden voor de herinrichting van het onderwijs

20/09/2021

Ik ga dromend en fantaserend de zomer in...

19/05/2021 Stan Put

Heilig verklaard: vertrouwen in!

29/04/2021 Stan Put

De Nationale Onderwijsverkenners

19/02/2021 Stan Put

Anders en kansrijk

19/02/2021 Stan Put

Wat als het meevalt?

30/12/2020

podcast 'Jongeren in coronatijd!'

22/12/2020 Stan Put

Op naar de nul!

22/12/2020 Stan Put

Dag 2020, jaar van ikke of van wij?

20/10/2020 Stan Put

Generatie van de toekomst!

07/10/2020 Stan Put

#wijdoennogmee

31/07/2020 Stan Put

Veerkracht

08/07/2020 Stan Put

Niet terug naar normaal!

13/05/2020 Stan Put

Leerachterstanden...

20/03/2020 Stan Put

Het coronaperspectief...

07/03/2020 Stan Put

Zo maar een werkdag...

12/02/2020

Onderwijs is topsport!

04/12/2019 Stan Put

Hoe lang nog?

13/10/2019 Stan Put

De (nood) zaak van vernieuwen...

20/09/2019

Tekort...

29/07/2019 Stan Put

De zij-instromer komt eraan!

09/04/2019 Stan Put

Hoezee voor de bende van Thierry!

19/03/2019 Stan Put

Schaduwonderwijs

10/03/2019 Stan Put

Protestmars!

08/03/2019 Stan Put

Kansen(on)gelijkheid!

14/02/2019 Stan Put

Het grootste probleem van het onderwijs is het imago!

01/02/2019 Stan Put

Passie voor het onderwijs?!

21/06/2018 Stan Put en Ron Schel

Op ontdekking naar wat draag ik en mijn organisatie bij in 2030!

07/04/2018

Inspiratie!

09/12/2017

De lach!

27/10/2017 Stan Put

Focus!

03/09/2017 Stan Put

Herfst, herfst, wat heb je te koop?

25/07/2017 Stan Put

Terughoudendheid

25/05/2017 Stan Put

Are we prepared

25/04/2017 Stan Put

Reflectie bij leiderschap

08/02/2017 Stan Put

Vanzelfsprekendheid!