logo

put2gether

Lef, krachtig en samen!

put2gether is in te zetten bij teamcoaching en/of individuele coaching (zowel op professioneel als persoonlijk vlak). Hierin valt te denken aan: vastlopen in werk/prive, teambegeleiding, leiderschap, persoonlijke leiderschap en/of begeleiding bij conflicten.

In ieder traject, of dit nu met een team of individueel is, wordt er gekeken naar samenwerking. Als individu heb je een rol binnen een team of binnen een veranderproces. Hetzelfde geldt voor teams; welke functie heeft het team en hebben de teamleden?

Hoe en op welke manier maken ze optimaal gebruik van elkaar en, is duidelijk waaraan gewerkt wordt? Hierin stuurt put2gether aan op waar je invloed op kunt uitoefenen; niet kijken naar wat niet kan/mag/lukt, maar focus op wat wel mogelijk is! Focus op kracht en lef!

put2gether

Kijken naar wat is en van daaruit veranderen!

In de meeste organisaties ligt de sleutel van verandering bij de teams of individuen zelf. Zij zijn de professionals en weten al heel goed wat er binnen de organisatie speelt en wat er anders kan/moet. De rol van put2gether hierin is wijzen op wat er is, vragen wat dat oplevert, of men hierover tevreden is en voorleggen of men verandering wil.

Wanneer hier ja tegen gezegd wordt ontstaat er draagvlak en wordt er begeleid op het nemen van verantwoordelijkheid binnen het verandertraject! Hierin wordt de spiegel t.a.v. het eigen gedrag van de teams/individuen door put2gether niet geschuwd!

put2gether

Werken met mensen!

put2gether is gecertificeerd om te werken met Profilizer. Profilizer is een instrument dat ingezet kan worden bij loopbaancoaching, teamprofielen/begeleiding en persoonlijke begeleiding. Naast de Profilizer kan een meting gedaan worden voor 'Veerkracht en groei'. Het cerfifcaat master in Veerkracht/balans is hiervoor afgegeven.

Profilizer is een product van L&D Support Nederland. Dit psychologische adviesbureau levert talentenmetingen die op basis van (klant) profielen inzichtelijk maken hoe een teamlid zich verhoudt ten opzichte van de in het team benodigde gedragingen/competenties.

Werken met mensen!