logo

put2gether

Maatwerk

Iedere opdracht vraagt maatwerk. In gesprek met de opdrachtgever wordt de opdracht vormgegeven en vastgelegd. Vanuit vertrouwen werken, dit is leidend in de werkwijze van put2gether.

Een kort en bondig plan van aanpak met een duidelijke tarifering, hieruit bestaat de contractopzet. De werkvormen worden in overleg met de opdrachtgever gekozen. Dit kan zijn in de vorm van een training/workshop, individuele coaching/begeleiding, teambegeleiding, en/of interimmanagement.

Leidend hierin is dat beweging (soms letterlijk) centraal staat; een team/individu komt in beweging wanneer er een duidelijke stip op de horizon staat en deze stip gedragen wordt.

put2gether

Balansmeting

Zicht hebben op jouw balans, energie en veerkracht, wie wil dat niet? Dit voorkomt eventuele problemen zoals spanning, stress of uitval. Hier vanuit het oogpunt van preventie mee aan de slag gaan is één van de speerpunten bij put2gether. Hierin hebben heeft put2gether een samenwerking met de balanskliniek van Bram Bakker.

De balansmeting geeft eenvoudig en snel onderbouwd inzicht in de huidige mentale weerbaarheid van jou. Hiermee is er de ultieme mogelijkheid om te werken aan het herstel van stress, tegenslag en het ombuigen naar een positieve verandering t.a.v. jezelf. De analyse bestaat uit een meting, gebaseerd op het Veerkrachtmodel van L&D Support, dat vijf lagen onderscheidt:

1.Persoonskenmerken (de kern) die een extra risico geven of juist weerstand bieden voor het krijgen van stress;
2.Karaktertrekken (bronnen) die een extra risico vormen voor het krijgen van stress;
3.De mate waarin iemand het gevoel heeft regie over het eigen leven te hebben;
4.De mate van ervaren stress en spanning en
5.Wat dit betekent voor de energieverdeling.

De uitkomsten van de meting in de vorm van een rapportage maken helder hoe het écht met iemand gaat, onder de oppervlakte en vormen een goede gespreksopener. We geven een persoonlijke terugkoppeling en kunnen adviseren over een eventueel individueel vervolgtraject.
Voor meer info zie de link (klik op het logo) hieronder.

Balansmeting

put2gether

Spelregels bij trajecten

Aan iedere opdracht zit een duidelijke kop en staart. Gedurende de opdracht zijn er vastgelegde terugkoppelmomenten met de opdrachtgever. Tijdens deze momenten bespreken de opdrachtgever en put2gether de status van de overeen gekomen opdracht.

Bij coachingstrajecten ligt dit anders vanwege de privacy van de coachee! Coachingstrajecten zijn vertrouwelijk en hierin is de coachee verantwoordelijk voor de inhoudelijke terugkoppeling naar de opdrachtgever.

Bij een begeleidingstraject kan dit weer anders liggen. Hierin ligt er een duidelijke opdracht vanuit de opdrachtgever richting de persoon die begeleid wordt. Hierover worden vooraf duidelijke afspraken gemaakt!