logo

put2gether

Maatwerk

Iedere opdracht vraagt maatwerk. In gesprek met de opdrachtgever wordt de opdracht vormgegeven en vastgelegd. Vanuit vertrouwen werken, dit is leidend in de werkwijze van put2gether.

Een kort en bondig plan van aanpak met een duidelijke tarifering, hieruit bestaat de contractopzet. De werkvormen worden in overleg met de opdrachtgever gekozen. Dit kan zijn in de vorm van een training/workshop, individuele coaching/begeleiding, teambegeleiding, en/of interimmanagement.

Leidend hierin is dat beweging (soms letterlijk) centraal staat; een team/individu komt in beweging wanneer er een duidelijke stip op de horizon staat en deze stip gedragen wordt.

put2gether

Spelregels bij trajecten

Aan iedere opdracht zit een duidelijke kop en staart. Gedurende de opdracht zijn er vastgelegde terugkoppelmomenten met de opdrachtgever. Tijdens deze momenten bespreken de opdrachtgever en put2gether de status van de overeen gekomen opdracht.

Bij coachingstrajecten ligt dit anders vanwege de privacy van de coachee! Coachingstrajecten zijn vertrouwelijk en hierin is de coachee verantwoordelijk voor de inhoudelijke terugkoppeling naar de opdrachtgever.

Bij een begeleidingstraject kan dit weer anders liggen. Hierin ligt er een duidelijke opdracht vanuit de opdrachtgever richting de persoon die begeleid wordt. Hierover worden vooraf duidelijke afspraken gemaakt!

Spelregels bij trajecten