logo

blog

Op ontdekking naar wat draag ik en mijn organisatie bij in 2030!

21/06/2018 Stan Put en Ron Schel

Waarvoor is mijn organisatie en waarvoor ben ik bij deze organisatie?

Oplettende leiders realiseren zich dat de essentiële vraag binnen organisaties niet langer gaat om het financiële resultaat, maar om wat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan onze samenleving en hoe daar vanuit authenticiteit vorm aangegeven wordt. 
Niet het managementmodel – doen we het lean, scrum of agile – staat centraal, maar de werkelijke bijdrage in een snel veranderende wereld is leidend.

Hoe zit dat met u?
Stelt u zichzelf bovenstaande vragen ook? En realiseert u zich dat het vitaliseren van uw organisatie niet kopieerbaar is, maar zich naar eigen identiteit moet vormen?
De grote opgave is om het oude, dat niet langer voldoet, los te laten zonder precies te weten hoe het nieuwe eruitziet. Dat vraagt om lef en vertrouwen. In jezelf, in je organisatie en in de mensen met wie je samenwerkt.
Wat valt er voor ons te ontdekken richting die onvoorspelbare toekomst. Valt er wellicht iets te voorspellen om daarop de organisatie in te richten en te laten groeien. En de mensen die er werken en eraan bijdragen?

Stichting Contributisme gaat op ontdekking in het Contributielab
Wij zoeken ambassadeurs die met ons op ontdekking willen. Of je nu vanuit de zorg, het onderwijs, andere non-profit instellingen en/of uit het bedrijfsleven komt; wij willen samen met jullie op ontdekking naar iets dat we nog niet weten/kennen op basis van hetgeen we wél weten. Dat is onder andere dat er altijd organisaties zullen blijven bestaan waarin mensen met elkaar samenwerken en zo vormgeven aan hun bestaan en ontwikkeling. 
Tijdens de bijeenkomst(en) komen thema's als leiderschap, organisatiestructuur, de organisatie als organisme, de professionals die er werken/bijdragen, ontwikkeling van professionals enz., aan bod. Uiteraard met inbreng van u!

Wanneer, waar en kosten
Op donderdag 20 september 2018 nodigen wij u van harte uit om samen met ons op ontdekking te gaan. Vanuit het Contributielab wordt deze ochtend begeleid middels input, procesbewaking en output door Stan Put en Ron Schel. De bijeenkomst duurt een dagdeel en vindt plaats in Naarden-Vesting en wordt afgesloten met een lunch. Aan de deelnemers vragen wij een donatie van 400 euro voor de Stichting Contributisme (ANBI status). Wat u na de bijeenkomst in ieder geval mee terugneemt is: nieuwe mede ontdekkers, nieuwe ontdekkingsvragen en nieuw perspectief! 

Geïnteresseerd en delen?
Wanneer u interesse heeft in deze bijeenkomst neem dan contact op met de Stichting Contributisme. ?Voel u vrij deze uitnodiging te delen.

Hartelijke groet en tot ziens op 20 september!

Het Contributielab,
Ron Schel en Stan Put

www.contributisme.nl