logo

blog

Op ontdekking naar wat draag ik en mijn organisatie bij in 2030!

21/06/2018

Waarvoor is mijn organisatie en waarvoor ben ik bij deze organisatie?

Oplettende leiders realiseren zich dat de essentiële vraag binnen organisaties niet langer gaat om het financiële resultaat, maar om wat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan onze samenleving en hoe daar vanuit authenticiteit vorm aangegeven wordt. 
Niet het managementmodel – doen we het lean, scrum of agile – staat centraal, maar de werkelijke bijdrage in een snel veranderende wereld is leidend.

Hoe zit dat met u?
Stelt u zichzelf bovenstaande vragen ook? En realiseert u zich dat het vitaliseren van uw organisatie niet kopieerbaar is, maar zich naar eigen identiteit moet vormen?
De grote opgave is om het oude, dat niet langer voldoet, los te laten zonder precies te weten hoe het nieuwe eruitziet. Dat vraagt om lef en vertrouwen. In jezelf, in je organisatie en in de mensen met wie je samenwerkt.
Wat valt er voor ons te ontdekken richting die onvoorspelbare toekomst. Valt er wellicht iets te voorspellen om daarop de organisatie in te richten en te laten groeien. En de mensen die er werken en eraan bijdragen?

Stichting Contributisme gaat op ontdekking in het Contributielab
Wij zoeken ambassadeurs die met ons op ontdekking willen. Of je nu vanuit de zorg, het onderwijs, andere non-profit instellingen en/of uit het bedrijfsleven komt; wij willen samen met jullie op ontdekking naar iets dat we nog niet weten/kennen op basis van hetgeen we wél weten. Dat is onder andere dat er altijd organisaties zullen blijven bestaan waarin mensen met elkaar samenwerken en zo vormgeven aan hun bestaan en ontwikkeling. 
Tijdens de bijeenkomst(en) komen thema's als leiderschap, organisatiestructuur, de organisatie als organisme, de professionals die er werken/bijdragen, ontwikkeling van professionals enz., aan bod. Uiteraard met inbreng van u!

Wanneer, waar en kosten
Op donderdag 20 september 2018 nodigen wij u van harte uit om samen met ons op ontdekking te gaan. Vanuit het Contributielab wordt deze ochtend begeleid middels input, procesbewaking en output door Stan Put en Ron Schel. De bijeenkomst duurt een dagdeel en vindt plaats in Naarden-Vesting en wordt afgesloten met een lunch. Aan de deelnemers vragen wij een donatie van 400 euro voor de Stichting Contributisme (ANBI status). Wat u na de bijeenkomst in ieder geval mee terugneemt is: nieuwe mede ontdekkers, nieuwe ontdekkingsvragen en nieuw perspectief! 

Geïnteresseerd en delen?
Wanneer u interesse heeft in deze bijeenkomst neem dan contact op met de Stichting Contributisme. ?Voel u vrij deze uitnodiging te delen.

Hartelijke groet en tot ziens op 20 september!

Het Contributielab,
Ron Schel en Stan Put

www.contributisme.nl

put2gether

Archief

20/09/2021

Gebruik de NPO-gelden voor de herinrichting van het onderwijs

20/09/2021

Ik ga dromend en fantaserend de zomer in...

19/05/2021 Stan Put

Heilig verklaard: vertrouwen in!

29/04/2021 Stan Put

De Nationale Onderwijsverkenners

19/02/2021 Stan Put

Anders en kansrijk

19/02/2021 Stan Put

Wat als het meevalt?

30/12/2020

podcast 'Jongeren in coronatijd!'

22/12/2020 Stan Put

Op naar de nul!

22/12/2020 Stan Put

Dag 2020, jaar van ikke of van wij?

20/10/2020 Stan Put

Generatie van de toekomst!

07/10/2020 Stan Put

#wijdoennogmee

31/07/2020 Stan Put

Veerkracht

08/07/2020 Stan Put

Niet terug naar normaal!

13/05/2020 Stan Put

Leerachterstanden...

20/03/2020 Stan Put

Het coronaperspectief...

07/03/2020 Stan Put

Zo maar een werkdag...

12/02/2020

Onderwijs is topsport!

04/12/2019 Stan Put

Hoe lang nog?

13/10/2019 Stan Put

De (nood) zaak van vernieuwen...

20/09/2019

Tekort...

29/07/2019 Stan Put

De zij-instromer komt eraan!

09/04/2019 Stan Put

Hoezee voor de bende van Thierry!

19/03/2019 Stan Put

Schaduwonderwijs

10/03/2019 Stan Put

Protestmars!

08/03/2019 Stan Put

Kansen(on)gelijkheid!

14/02/2019 Stan Put

Het grootste probleem van het onderwijs is het imago!

01/02/2019 Stan Put

Passie voor het onderwijs?!

21/06/2018 Stan Put en Ron Schel

Op ontdekking naar wat draag ik en mijn organisatie bij in 2030!

07/04/2018

Inspiratie!

09/12/2017

De lach!

27/10/2017 Stan Put

Focus!

03/09/2017 Stan Put

Herfst, herfst, wat heb je te koop?

25/07/2017 Stan Put

Terughoudendheid

25/05/2017 Stan Put

Are we prepared

25/04/2017 Stan Put

Reflectie bij leiderschap

08/02/2017 Stan Put

Vanzelfsprekendheid!