logo

blog

Niet terug naar normaal!

08/07/2020 Stan Put

Op dit moment lijkt het erop dat het thuisonderwijs niet heeft geleid tot grote leerachterstanden en dat onze leerlingen geen ‘trauma’s’ hebben opgelopen tijdens hun thuisonderwijsperiode. Wel missen we, twee weken na de heropening nog fysiek leerlingen op de scholen. Dit zijn wederom leerlingen uit moeilijke thuissituaties waar aandacht, zicht op en zorg voor, ontbreken.

Als de coronacrisis en het thuisonderwijs ons 1 dienst hebben bewezen is het dat we de heilige huisjes niet altijd meer heilig hoeven te houden. Als we willen kunnen we het onderwijs echt ‘opnieuw’ inrichten. Met de kennis die we al hadden en de kennis die we de afgelopen maanden hebben opgedaan. Het onderwijs vanuit een geheel nieuw perspectief benaderen geeft ruimte voor de noodzakelijke verandering. Want laten we nou eerlijk zijn. We waren het toch allemaal beu om te toetsen op de schaal zoals we het deden? Om ons te laten leiden door formulieren en procedures i.p.v. ons gezonde verstand? Tijdens de coronacrisis hoor ik onze minister president alleen maar benadrukken dat het gebruik van ons ‘gezonde verstand’ in deze crisis, het meeste oplevert. Uiteraard nemen we hierin ook onderzoek mee. Die balans moet er altijd zijn. Voor de crisis, tijdens en erna.

Toch zie ik de druk alweer oplopen. De druk om toch te toetsen voor het einde van het schooljaar. De druk om nog even snel een procedure te doorlopen zodat er een traject met een ‘speciale’ leerling opgestart kan worden. Die druk legt het beroepsveld zichzelf op. Meten is weten hoorde ik laatst van een directeur. Ja, meten is weten. Maar hebben we niet al voldoende gemeten en voldoende informatie ter beschikking om onze leerlingen te zien, te adviseren en te begeleiden? Ik ben ervan overtuigd dat de laatste schoolweken van dit schooljaar ingezet moeten worden op: Waar heeft mijn groep/leerling deze periode nog behoefte aan? Wat is van essentieel belang dat er nog aangeleerd wordt en waar instructie over gegeven moet worden? Daarnaast is focus op de toekomst van ons onderwijs van belang. Hoe gaan we ervoor zorgen dat we niet meer doen wat we deden? Vertrouwd is niet altijd het beste. Één ding staat vast. De focus moet in ieder geval gericht zijn op die echt kwetsbare groepering in onze samenleving!