logo

blog

Reflectie bij leiderschap

25/04/2017 Stan Put

Boos was ik! Boos omdat ik het gevoel had dat afspraken niet werden nagekomen, dat er ja werd gezegd en nee werd gedaan. We hadden toch afspraken gemaakt? We wilden toch allemaal hetzelfde? Een professionele cultuur waarin we afspraken nakomen, doen wat we zeggen en waar we elkaar professioneel van feedback/feedforward voorzien. Waarom liep het dan nu mis? Waarom hadden de professionals niet gedaan wat was afgesproken en waarom wist ik dit niet eerder gedurende het zo belangrijke proces? Ze weten toch hoe het werkt? Als iets niet lukt of het is onduidelijk wat de bedoeling is, vraag het na bij een collega, loop langs bij mij, stuur een bericht/mail, enz. Wees in ieder geval pro-actief en wacht niet op de deadlines! Allemaal geen nieuwe inzichten aan de horizon! Logisch toch dat ik als leidinggevende even boos ben? Logisch toch dat ik enigszins gefrustreerd ben als alles (zelfverantwoordelijkheid, duidelijke processen, optrekken vanuit gelijkwaardigheid, enz.) waar ik voor sta niet wordt nagekomen! Of….

Ego en aannames
Wat heb ik het geweten! Vanuit de hierboven beschreven boosheid aan tafel gegaan met de professionals. Uiteraard een geweldig ‘gesprek’ gevoerd… Not! Een gesprek vanuit ongelijkwaardigheid (op macht), onvolledige informatie (niet voldoende informatie ingewonnen vanuit verschillende perspectieven waardoor gebaseerd op aannames), vanuit een ego (mijn ego!) dat gekrenkt was (waarom werken ze niet volgens mijn standaard?!) en een geweldige overval op de professionals die niet voorbereid waren op dit gesprek. Het resultaat? Allemaal gefrustreerde mensen aan tafel, onduidelijkheid over waar het nu eigenlijk om ging/gaat en een uit elkaar gaan waarbij iedereen met een emotie wegging die de effectiviteit niet ten goede komt. En dit druk ik genuanceerd uit….Gelukkig was het vrijdagmiddag en hadden we allemaal het weekend voor de boeg!

Reflectie
Natuurlijk was het weekend drie keer niks en ik denk voor de professionals met wie het gesprek was ook niet! Als interim leidinggevende ben ik graag in verbinding met de mensen met wie ik werk. Sowieso ben ik het liefste in verbinding met de mensen om mij heen. Ik geloof erin dat je op die manier het beste resultaat met elkaar bereikt. Het is mijn kracht! Zowel in werk als in prive! Volgens mij herkent iedereen het direct wanneer dit eens niet lukt. Onrustig, slecht slapen, ontwijkend/terugtrekkend gedrag, prikkelbaar en in de denk/reflectie modus. Dat is wat er in ieder geval bij mij gebeurt en gebeurde in dit weekend. Met als rode draad in mijn hoofd: Wat ging er niet goed in dit proces en wat is mijn rol hierin? Mijn conclusie ten opzichte van mijn eigen handelen was dat ik in alle eerder hierboven genoemde zaken rondom aannames, ego, enz. ben getrapt vanuit primair gedrag. Te gehaast en te weinig vanuit het hier en nu handelen. Ja, ook de adviseur stapt wel eens in de bekende valkuilen…

Krachtig leiderschap en scherpte!
Na het weekend naar de betreffende professionals gestapt. Aangegeven dat het aanvliegen van het gesprek van vrijdag niet de juiste manier was. Ik was geïrriteerd, vanuit mijn perspectief terecht, vanuit de verwachtingen van de professionals blijkbaar niet. Dat heeft ruis op de lijn gebracht. Dat heeft zo zijn nadelen. Het grote voordeel is dat we allemaal weer scherper naar de processen en elkaar kijken en daarmee de uiteindelijke kwaliteit verhogen. Wat mij betreft is een botsing met professionals, wat de aanleiding ook is, altijd een kans om je team en jezelf weer te focussen op het ‘waarvoor zijn wij’ in een organisatie!

Stan Put
put2gether