logo

blog

Onderwijs is topsport!

12/02/2020

Onlangs was ik te gast op het jaarlijkse sportgala van de gemeente Haarlem in samenwerking met Sportsupport Haarlem. Dit is een gala dat georganiseerd wordt om aandacht te besteden aan topsportprestaties in de gemeente Haarlem. De sportman/vrouw wordt gekozen, het sporttalent, het sportteam, de sportvrijwilliger en sportcoach van het jaar. Een bijeenkomst waar ik namens mijn badmintonclub BC Duinwijck bij aanwezig mocht zijn. Het eerste team van deze club speelt in de eredivisie van Nederland. Dit team had voor het tweede opeenvolgende jaar de landstitel binnen gesleept. Het team was genomineerd voor sportploeg van het jaar. Zelf had ik als coach van dit team de nominatie voor sportcoach van het jaar gekregen. Een grote eer om deze beide nominaties te krijgen. Het is ons in 2018 gelukt om sportploeg van het jaar te worden. Stiekem hoop je dan op misschien wel weer.

Waardering
Helaas, we zijn niet verkozen tot sportploeg van het jaar 2019. Ook de titel van sportcoach van het jaar ging aan mij voorbij. Daar gaat het mij in deze column ook zeker niet om. Ik wil mij in dit stuk met name richten op de waardering die deze nominatie geeft. Het genomineerd zijn, weten dat de gemeente Haarlem de prestaties van jouw club ziet. Daar ligt voor mij de essentie. Gezien worden, de waardering uitspreken voor de topsporters, hun clubs en hun prestaties. Maar juist ook de waardering voor de vrijwilligers en alle anderen die het mogelijk maken om te komen tot topprestaties. Dat geeft energie en inspiratie!

Het bruggetje dat ik wil slaan is de link naar het onderwijs. Deze sector staat al een tijdlang onder druk. Het negatieve imago, het tekort aan leerkrachten en het constante gesprek over de daling van de kwaliteit van het onderwijs. Er worden zoals het lijkt geen topprestaties geleverd en de waardering blijft achter.

Topsportcoach
De leerkracht is in mijn ogen de topsportcoach in het onderwijs. De leerlingen zijn hierin de topsporters. Iedere leerling op zijn of haar niveau uiteraard. De leerkracht begeleidt de leerling naar zijn of haar topprestatie toe. Daarin is het team eromheen van wezenlijk belang om die prestatie te behalen. Dit team bestaat uit de ouders, andere leerkrachten/specialisten in het team, de directie, het schoolbestuur, het samenwerkingsverband, de naschoolse opvang, de sportvereniging, eventuele andere hulpinstanties, enz. Het zijn allemaal geledingen die uiteindelijk moeten bijdragen aan de topsportprestatie van de leerling. Dat vraagt focus, een duidelijke doelstelling, reflectie, samenwerking en aanpassingsvermogen aan de steeds veranderende context van het onderwijs en de leerling. Het supporten, waarderen en toejuichen is hierin van hele grote waarde voor de spelers en hun sportcoach.

Fit en vitaal!
Onderwijs verzorgen is topsport! Dat vraagt fitte en vitale leerkrachten. Deze leerkrachten hebben waardering nodig, kritische feedback en zelfreflectie om scherp te zijn/blijven. Geef ze de ruimte om hun leerlingen beter te laten leren. Laat ze dit doen met evidence based methodieken en vanuit professionaliteit. Door de negatieve afleiding die er momenteel is binnen het onderwijs, wordt het behalen van topprestaties steeds lastiger. Die tendens kunnen we doorbreken. Laten we met elkaar de handen ineen slaan, leren van en met elkaar en hier waardering voor uitspreken. Dit om te komen tot een top onderwijsland!

Stan Put
put2gether